Geometrické plány pro katastr nemovitostí

Oblastí našeho působení je žďárský okres, ve kterém vyhotovujeme komplexní geodetické práce pro katastr nemovitostí (geometrické plány pro rozdělení pozemku, zaměření budov a vyznačení věcného břemene, vytyčování vlastnických hranic pozemků). Rádi Vám poradíme a pomůžeme vyřešit problémy spojené s touto činností.

  • geometrické plány pro:
  • - vyznačení budovy
  • - rozdělení pozemku
  • - vyznačení věcného břemene
  • - doplnění souboru geodetických informací o pozemek zjednodušená evidence
  • vytyčení vlastnické hranice

Inženýrská geodézie

Mimo geodetických prací, pro katastr nemovitostí, se zabýváme i inženýrskou geodézií v rámci našich možností a programového vybavení. Rádi Vám poskytneme mapové podklady pro projekt, vytyčíme stavební objekty, nebo zaměříme skutečné provedení staveb.

  • mapové podklady pro projekt
  • vytyčování stavebních objektů
  • zaměřování skutečného provedení staveb
mapa: Firma Služby Ceník služeb Geodetický slovník Kontakt


doporučujeme: Penzion Kraus ubytování Špindlerův Mlýn